Ambitie

In de huidige tijd van afnemende overheidssubsidies is ondersteuning van theaters, musea en orkesten van essentieel belang: Ambassadors Club Nederland wil hier een bijdrage aan leveren.

“Wij bieden culturele instellingen of gezelschappen op nationaal niveau de gelegenheid om adviezen en ervaringen te delen met de deelnemers van Ambassadors Club Nederland. De mensen in onze doelgroep beschikken over een schat aan expertise op vele gebieden”, aldus Martin van Pernis, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland en initiatiefnemer van Ambassadors Club Nederland. “We moeten waar mogelijk ons voordeel doen met de kennis van deze ambassadeurs. Wat is er zinvoller dan deze expertise ten goede te doen komen aan onze nationale culturele instellingen?“